Profil družstva 26.05.2016

Družstvo sa zaoberá správou a prenájmom nehnuteľností a s tým spojenými činnosťami. Prenajímame kancelárske, obchodné a skladové priestory v Bratislave, na Drieňovej, Trnavskej a Rajskej ulici. V Galérii LINEA na Drieňovej 34 usporadúvame 4 x do roka výstavy mladých i starších autorov.