KONTAKT 

LINEA, investičné družstvo

Drieňová 34, 821 02, Bratislava 

IČO: 31 322 247

IČ DPH: SK2020318685  

+ 421 905 864 738 

+ 421 919 164 007

linea@lineask.sk